Archive for the 'Новини' Category

88020371_505654276991153_4688305490503925760_n

Национални герои – Васил Левски

Водещи цели: 1.Възприемане на стихотворение. 2.Описване основните моменти и литературни герой. 3.Възприемане на природни,исторически и културни забележителности на своята родина. Очаквани резултати: Отношения: проявява уважение ,толерантност, родолюбие и ги оценява в различните общности Основни представи: родина,природни и културни забележителности, национално знаме,герои, признателност,богатство ,красота, гордост,родолюбие,различие, толерантнос. [Show slideshow]

87516849_872459783202971_5679774089212854272_n

Подарък за мама

ОН:КТБД Цел:Обогатяване на представите и знанията за различните материали и начините на съединяване. Очаквани резултати:Извършва операциите изрязване, прегъване и лепене на картон. [Show slideshow]

86171146_532855834301575_4653171124719321088_n

Плодове и зеленчуци

ОН:Природен свят Цел:Обследване и сравняване на видими и съществени признаци на плодове и зеленчуци. Очаквани резултати: Децата имат представа за изобилието от плодове и зеленчуци. Класифицира плодовете и зеленчуците по зададен критерий. Осмисля значението на труда, произвеждаш плодове и зеленчуци. [Show slideshow]

87469388_226476051818920_5009875846643580928_n

Изработване на мартеници

Цел: Изработване на модел,като следват инструкции на учителя. Очаквани резултати: Изработва по образец изделие като комбинира подходящи материали. [Show slideshow]

87940117_173629747422927_1961787021810728960_n

Подвижни игри “Скачай, хвърли, бягай”

     Подвижни игри “Скачай, хвърли, бягай” – скачане на един крак с предвижване, хвърляне на топка в цел, бягане. “Аз мога” – лазене към цел, заобикаляне на целта, връщане в начална позиция. “Послушната топка” – подаване на топка с две ръце в редица. Първи вариант – в положение колянна опора. Втори вариант – прави. “Лисица и кокошки”. [Show slideshow]

84842378_1229440067445532_8786143618797666304_n

Сравняване

ОН Математика Тема:”Сравняване” Водещи цел 1.Формиране на умения за сравняване на количества с релации. 2.Развиване на умението за измерване с условна еденица. 3.Установяване на съответствие между цифрата на число и съответстващото количество. [Show slideshow]

84970405_199937191127750_2576950072310759424_n

Национални герои – “Васил Левски”

Водещи цели: 1.Възприемане на стихотворение 2.Изразяване на отношение към постъпките на герой от стихотворението 3.Развиване на финната моторика [Show slideshow]

84262684_230813994585221_4404564136860581888_n

Тема:,, Черга”

Цели: 1.Затвърдяване на умението за изобразяване на права хоризонтална линия. 2.Възпитаване на усет за ритъм и симетрия. [Show slideshow]

82515025_480000826045249_8861767564699631616_n

Приготвихме сладки и гевречета

     Днес на гости на децата от гр. “Пинокио” беше бабата на Стоян Цветанов, Радостина Таратаева,която ни показа как да си направим тесто и ни научи да приготвяме от него различни интересни неща.Приготвихме сладки и гевречета.Забавлявахме се заедно. [Show slideshow]

84262684_230813994585221_4404564136860581888_n

Черга

ОН-Изобр.и-во. Тема:,, Черга” Цели: 1.Затвърдяване на умението за изобразяване на права хоризонтална линия. 2.Възпитаване на усет за ритъм и симетрия. [Show slideshow]