Archive for the 'Новини от група “Барбарони”' Category

88020371_505654276991153_4688305490503925760_n

Национални герои – Васил Левски

Водещи цели: 1.Възприемане на стихотворение. 2.Описване основните моменти и литературни герой. 3.Възприемане на природни,исторически и културни забележителности на своята родина. Очаквани резултати: Отношения: проявява уважение ,толерантност, родолюбие и ги оценява в различните общности Основни представи: родина,природни и културни забележителности, национално знаме,герои, признателност,богатство ,красота, гордост,родолюбие,различие, толерантнос. [Show slideshow]

87516849_872459783202971_5679774089212854272_n

Подарък за мама

ОН:КТБД Цел:Обогатяване на представите и знанията за различните материали и начините на съединяване. Очаквани резултати:Извършва операциите изрязване, прегъване и лепене на картон. [Show slideshow]

86171146_532855834301575_4653171124719321088_n

Плодове и зеленчуци

ОН:Природен свят Цел:Обследване и сравняване на видими и съществени признаци на плодове и зеленчуци. Очаквани резултати: Децата имат представа за изобилието от плодове и зеленчуци. Класифицира плодовете и зеленчуците по зададен критерий. Осмисля значението на труда, произвеждаш плодове и зеленчуци. [Show slideshow]

84401096_168492581111699_1768251358751752192_n

Повече или по-малко

Тема:”Повече или по-малко” ОН:Математика Образователно Ядро:Количествени отношения,пространствени отношения. Очаквани резултати: Децата сравняват количествено групи до осем предмета/обекта; разбират релациите на наредба в числовата редица; броят количествено до осем. Децата броят количествено и поредно до седем; разбират релациите на наредба в числовата редица; броят, определят взаимно разположение на обекти един спрямо друг. [Show slideshow]

79411065_811361965963796_6045939314125176832_n

Коледно настроение

“Коледно настроение” – 3 гр.Барбарони [Show slideshow]

78867483_605319610008493_7161233241611960320_n

Ние сме войници

ОН:Физическа култура. Тема:”Ние сме войници” Цели: 1.Формиране на познавателно отношение и двигателни умения ,за лазене в лег. 2.Усъвършенстване на бягане и на изтегляне на тялото . Очаквани резултати: 1.Детето има представа за лазене. 2.Умее да се предстроява от 1 в 3 колони. 3.Реагира бързо на подадени команди ,за промяна в положението-(“Наляво!”,”Надясно”,”Кръгом”) [Show slideshow]

73308652_453814305479501_941528411208155136_n

Есен в гората

Трета група”Барбарони” Образоватено направление:Изобразително изкуство. Тема:”Есен в гората “ Цели: 1.Конкретизиране на образните представи на децата за различните видове есенни дървета. 2.Практическо осмисляне на ролята на цветовете за есенна обстановка и настроение. Очаквани резултати: 1.Притежава диференцирани представи за различни по вид,конструкция и цвят есенни дървета. 2.Проявява емоционално и екологично отношение към красотата в природата през есента. [Show slideshow]

58379104_796805070699234_3089453057860173824_n

Боядисване на великденски яйца

Тема:”Боядисване на великденски яйца” Учители:М.Атанасова Е.Радкова [Show slideshow]  

56883614_2349396705272123_4860139736083202048_n

Коледна украса Група “Барбарони”

[Show slideshow]

48062917_222606155300886_6569570559938527232_n

Открит урок по безопасност на движението

     На 12.12.2018г.в гр.”Барбарони” се проведе открит урок по безопасност на движението. На него присъстваха директорът и всички учители от ДГ. Тема:“На зелено премини и на улицата се спазват правила” Задачи: 1.Светофар-затвърдяване за предназначенията му (за пешеходци и автомобили) 2.Разширяване на представите за правилата на безопасно движение на улицата, пресичането и. 3.Велосипедна алея Провел:старши учител Маргарита Атанасова [Show slideshow]