Archive for the 'Групи' Category

88020371_505654276991153_4688305490503925760_n

Национални герои – Васил Левски

Водещи цели: 1.Възприемане на стихотворение. 2.Описване основните моменти и литературни герой. 3.Възприемане на природни,исторически и културни забележителности на своята родина. Очаквани резултати: Отношения: проявява уважение ,толерантност, родолюбие и ги оценява в различните общности Основни представи: родина,природни и културни забележителности, национално знаме,герои, признателност,богатство ,красота, гордост,родолюбие,различие, толерантнос. [Show slideshow]

87516849_872459783202971_5679774089212854272_n

Подарък за мама

ОН:КТБД Цел:Обогатяване на представите и знанията за различните материали и начините на съединяване. Очаквани резултати:Извършва операциите изрязване, прегъване и лепене на картон. [Show slideshow]

86171146_532855834301575_4653171124719321088_n

Плодове и зеленчуци

ОН:Природен свят Цел:Обследване и сравняване на видими и съществени признаци на плодове и зеленчуци. Очаквани резултати: Децата имат представа за изобилието от плодове и зеленчуци. Класифицира плодовете и зеленчуците по зададен критерий. Осмисля значението на труда, произвеждаш плодове и зеленчуци. [Show slideshow]

84262684_230813994585221_4404564136860581888_n

Тема:,, Черга”

Цели: 1.Затвърдяване на умението за изобразяване на права хоризонтална линия. 2.Възпитаване на усет за ритъм и симетрия. [Show slideshow]

84262684_230813994585221_4404564136860581888_n

Черга

ОН-Изобр.и-во. Тема:,, Черга” Цели: 1.Затвърдяване на умението за изобразяване на права хоризонтална линия. 2.Възпитаване на усет за ритъм и симетрия. [Show slideshow]

84401096_168492581111699_1768251358751752192_n

Повече или по-малко

Тема:”Повече или по-малко” ОН:Математика Образователно Ядро:Количествени отношения,пространствени отношения. Очаквани резултати: Децата сравняват количествено групи до осем предмета/обекта; разбират релациите на наредба в числовата редица; броят количествено до осем. Децата броят количествено и поредно до седем; разбират релациите на наредба в числовата редица; броят, определят взаимно разположение на обекти един спрямо друг. [Show slideshow]

79411065_811361965963796_6045939314125176832_n

Коледно настроение

“Коледно настроение” – 3 гр.Барбарони [Show slideshow]

80630035_1324490137753287_9090982032187588608_n

С новите костюми на тържеството за Дядо Коледа

С новите костюми на тържеството за Дядо Коледа.,, Пчеличкта Мая” [Show slideshow]

78824438_420506322164669_5402901771255283712_n

Гирлянд от знаменца

Тема:,,Гирлянд от знаменца”. Цел:Изграждане на умения за прилагане на елементарни при работа с хартия. Очаквани резултати:Усвоява операцията прегъване и лепене [Show slideshow]

78867483_605319610008493_7161233241611960320_n

Ние сме войници

ОН:Физическа култура. Тема:”Ние сме войници” Цели: 1.Формиране на познавателно отношение и двигателни умения ,за лазене в лег. 2.Усъвършенстване на бягане и на изтегляне на тялото . Очаквани резултати: 1.Детето има представа за лазене. 2.Умее да се предстроява от 1 в 3 колони. 3.Реагира бързо на подадени команди ,за промяна в положението-(“Наляво!”,”Надясно”,”Кръгом”) [Show slideshow]