Archive for the 'Групи' Category

53376280_418883928885493_2856010968163418112_n

Посрещане на Баба Марта

Посрещане на Баба Марта в Детска градина”Фантазия”-гр.Велинград. Тържество в подготвителна група”Пчеличката Мая”. [Show slideshow]

48062917_222606155300886_6569570559938527232_n

Открит урок по безопасност на движението

     На 12.12.2018г.в гр.”Барбарони” се проведе открит урок по безопасност на движението. На него присъстваха директорът и всички учители от ДГ. Тема:“На зелено премини и на улицата се спазват правила” Задачи: 1.Светофар-затвърдяване за предназначенията му (за пешеходци и автомобили) 2.Разширяване на представите за правилата на безопасно движение на улицата, пресичането и. 3.Велосипедна алея Провел:старши учител Маргарита Атанасова [Show slideshow]

30184852_1941262249520282_342543958_n

Малкият пешеходец

     На 21.02.2018г.в гр.”Пчеличката Мая “се проведе урок по безопасност на движението от ст.учител Катерина Колчагова. Тема:”Малкият пешеходец” Задачи: 1. Да  описват основни правила за пресичане на кръстовище със светофар. 2. Да обясняват основни правила за пресичане на пешеходна пътека тип зебра. [Show slideshow]

30070865_1934985386814635_527454422_o

Гр.”Пчеличката Мая” – боядисване на яйца

[Show slideshow]

24167526_1871558606490647_453871374_o

Група “Пчеличката Мая”-портфолио на децата и диагностика по образователни направления

Група “Пчеличката Мая”-портфолио на децата и диагностика по образователни направления [Show slideshow]

24139829_1870897953223379_2124728173_o

Група “Барбарони”-портфолио на децата и диагностика по образователни направления

Група “Барбарони”-портфолио на децата и диагностика по образователни направления [Show slideshow]

Digimax A50 / KENOX Q2

Група “Барбарони”

[Show slideshow] 1234►

sn01

Игри с моите приятели – гр. “Пчеличката Мая”

Околен свят /ядро СОО ОР. Спазва правила за общуване по двойки в малки групи връстници. Математика/ядро КО “Повече, по-малко, колкото толкова” ОР. Сравнява количество по групи “повече”, “по-малко” Изобразително изкуство/ядро ИТ “Букет от есенни листа” ОР. Има изградена представа за новата техника – “печатане”. БЕЛ /ядро Св. реч Тема: “Мода за деца” ОР. Слуша и разбира въпросите на учителя. Активно поставя
Прочетете още…

sndsc06471

Коледно тържество

Цели:  Възпитание на съпричастност при празнуване с възрастни и връстници. Ориентиране в елементите на празничната среда. Очаквани резултати: Децата изпитват радост от общуването с другите. Емоционално реагират на прояви на фантазиране и настроение. Учители: И. Орцева Ж. Нешкова [Show slideshow] 12►

untitled-2931

Седянка

“Седянка” – 15.12.2016г. Група “Пчеличката Мая” Коледен концерт изнесен от II група – “Пчеличката мая”. Възпитаване на любов към Коледните традиции и обичаите. Изработване на сурвачки от децата с помощта на родителите. [Show slideshow] 123►