Archive for the 'Новини от група ” Пинокио”' Category

87469388_226476051818920_5009875846643580928_n

Изработване на мартеници

Цел: Изработване на модел,като следват инструкции на учителя. Очаквани резултати: Изработва по образец изделие като комбинира подходящи материали. [Show slideshow]

84842378_1229440067445532_8786143618797666304_n

Сравняване

ОН Математика Тема:”Сравняване” Водещи цел 1.Формиране на умения за сравняване на количества с релации. 2.Развиване на умението за измерване с условна еденица. 3.Установяване на съответствие между цифрата на число и съответстващото количество. [Show slideshow]

84970405_199937191127750_2576950072310759424_n

Национални герои – “Васил Левски”

Водещи цели: 1.Възприемане на стихотворение 2.Изразяване на отношение към постъпките на герой от стихотворението 3.Развиване на финната моторика [Show slideshow]

82515025_480000826045249_8861767564699631616_n

Приготвихме сладки и гевречета

     Днес на гости на децата от гр. “Пинокио” беше бабата на Стоян Цветанов, Радостина Таратаева,която ни показа как да си направим тесто и ни научи да приготвяме от него различни интересни неща.Приготвихме сладки и гевречета.Забавлявахме се заедно. [Show slideshow]

78910688_669394100553652_1274303344885628928_n

КОЛЕДНО НАСТРОЕНИЕ В ДГ”ФАНТАЗИЯ ” ГР.”ПИНОКИО”

     Днес заедно с учениците от четвърти клас с Госпожа Димка Данчева изработихме красиви коледни картички! С много песни,стихчета,игри,празнично настроение,всички се веселихме около елхата! Благодарим! С пожелание за весели празници и до нови срещи! [Show slideshow]

79274133_791312751321232_4356454052104503296_n

Коледно настроение

Тема: “Коледно настроение” Цели: 1.Развиване на уменията за вариативно използване на усвоения конструктивен опит. Разширяване на познанията за поздравителна картичка. Развиване на декоративен усет,чувство за ритъм и симетрия. Подреждане и апликиране на декоративните образи н определено пространство. 2.Стимулиране проявите на конструктивното творчество. 3.Използване на способи за реализиране на замисъла. [Show slideshow]

75210267_462726187701378_2658696537042845696_n

Есенно творчество

Тема:”Есенно творчество ” 1.Усвояване на достъпни за възрастта изобразителни умения, техники на работа и изразни средства. 2.Изразяване на собствени образни представи и въображение. 3.Проява на творческа самостоятелност и активност.Осмисляне ролята на цветовете като средство за предаване на есенното настроение. [Show slideshow]

72755327_1248300422024497_8513276070080806912_n

Аз съм малък пешеходец

БДП Тема,, Аз съм малък пешеходец “ Мото: “Светът е толкова голям И можеш да го опознаеш сам И няма нищо страшно и опасно Когато с правилата си на ясно” Цел: 1.Изграждане у децата на конкретни представи за участници в движението. 2.Изграждане на умения да проектират в последователност действия при пресичане на пътното платно. Очаквани резултати: Познава правила за бедопасно
Прочетете още…

57001889_168546024052446_8343208473399394304_n

Къде живея

Тема:”Къде живея” ОН-КТ Задачи: 1. Обогатяване опита за ръчна обработка на материали 2. Създаване на модел по образец 3. Спазване последователност на действията [Show slideshow]  

46098200_2297640797189684_3667325235201310720_n

Спортен празник Гр.”Пинокио”

Цел:Съхраняване и укрепване на доброто здравословно състояние на децата чрез средствата на физическата култура Задачи: 1.Стимулиране на двигателната активност и създаване чрез нея на предпоставки за оптимално физическо развитие. 2.Постигане на емоционална удовлетвореност от двигателната дейност с разнообразен характер. Провел гл.учител  :Е.Пеева [Show slideshow]