Archive for the 'Новини от група ” Пинокио”' Category

30120532_1934982323481608_1522537693_n

Боядисване на яйца ДГ “Фантазия” – Гр.”Пинокио”

Станаха рано децата,да боядисват яйцата! С малките си ръчички,украсиха ги всички! Ех,че красиви яйцата!Ех,че щастливи децата! Задачи: 1 . изграждане на поведение и норми по време на празниците 2.добродетелност в празничната среда 3.запознаване с техники за боядисване на яйца Гр.”Пинокио” [Show slideshow]

25395475_1879344965712011_354316123_n

“Рожден ден” – група “Пинокио”

“Рожден ден” – група “Пинокио” [Show slideshow]  

24139974_1870858159894025_79770690_o

Група “Пинокио”-портфолио на децата и диагностика

Група “Пинокио”-портфолио на децата и диагностика. [Show slideshow]  

23476118_1863714020608439_1691432384_n

Утринно раздвижване

Утринно раздвижване – комплекс с кубчета Цели : Развиване на физически качества чрез комплекс от ОРУ и игри”весел влак”, “топка в кръг” [Show slideshow]  

23513440_1863713313941843_1497661933_n

Есен е навън

ОН-ОС Тема : “Есен е навън” Цели : Актуализиране на представите за промените, които настъпват през есента. Систематизиране представите за типични процеси на растенията през есента. Очаквани резултати : Има конкретни представи за промените на природата в близка среда през есента. [Show slideshow]

23476152_1863712480608593_311321132_n

Светофарче

  ОН-Изобразително изкуство Тема -“Светофарче” – апликиране Цели:     Усвояване на уменията за лепене на готово изрязани форми. Разкриване на особеностите на познати обекти от действителността. Очаквани резултати :      Умее да подрежда и апликира готово изрязани форми. учителки: Е.Пеева Д.Атанасова [Show slideshow]

SDC11655

Рожденик

ОН: околен свят Ядро: КНЦ Тема:“Рожденик” Задачи: Утвърждаване на детето в условията на лични празници – имен и рожден ден. Възпитаване на умения за осмисляне на етикетни норми в ежедневна и празнична среда. Осъзнаване на предназначението на предмети за ежедневно ползване и тези със символично предназначение. Очаквани резултати:  Детето може да прилага в ежедневието си адекватни начини на общуване с
Прочетете още…

SDC11642

Есенна гора

ОН: изобразително изкуство ядро: И.М.Т Тема: “Есенна гора” Задачи: Създаване на тематична апликация върху маркирана пространствена среда чрез  залепване на гоово изрежат модулни елементи чрез  двуслойна техника. Развиване на фината моторика и сонзомоторни умения. [Show slideshow]

SDC11561

Равновесно ходене

ОН: Физическа култура Ядро: ЕПД Д Тема: “Равновесно ходене” Задачи: Формиране на уменията за равновесно ходене по гимнастическа пейка с пренасяне на предмет (топка)  Усъвършенстване  странично ходене по въже. Развитие двигателното действие за търкаляне на топка между две деца. Очаквани резултати: Детето овладяване усложнени варианти на равновесно ходене. Проявява умения за взаимодействия. Учители:  Е. Пеева Д. Атанасова [Show slideshow] 12►

SDC11491

Есенни плодове

ОН: Изобразително изкуство ядро ИМТ Тема: “Есенни плодове” Задачи: Разкриване изразните възможности на апликацията и уменията децата да ги използват. Формиране и усъвършенстване уменията на децата за лепене на детайли в различна големина и форми. Очакван резултат: Умее да подрежда и апликира готово изрязани форми и образи. Учители:  Е. Пеева Д. Атанасова [Show slideshow] 123►