Archive for the 'Слайдер' Category

sndsc06471

Коледно тържество

Цели:  Възпитание на съпричастност при празнуване с възрастни и връстници. Ориентиране в елементите на празничната среда. Очаквани резултати: Децата изпитват радост от общуването с другите. Емоционално реагират на прояви на фантазиране и настроение. Учители: И. Орцева Ж. Нешкова [Show slideshow] 12►

IMG_20160601_100201

Първи юни

ПЪРВИ ЮНИ В ОДЗ”ФАНТАЗИЯ” ВЕЛИНГРАД гр.”ДЪГА”и гр.”БАРБАРОНИ” [Show slideshow]

P005

OCMИ МАРТ В ГРУПА БАРБАРОНИ

OCMИ МАРТ В ГРУПА БАРБАРОНИ – ТЪРЖЕСТВО В 3гр. С УЧИТЕЛИ: НЕШКОВА И МАРГАРИТА АТАНАСОВА [Show slideshow] 12►

1

БЪЛГАРСКИ ТРАДИЦИИ И ОБИЧАИ

     СЪЗДАВАНЕ НА ИНТЕРЕС КЪМ БЪЛГАРСКИТЕ ТРАДИЦИИ И ОБИЧАИ. ЖЕЛАНИЕ ЗА ТЯХНОТО ЗАПАЗВАНЕ И ПРОДЪЛЖЕНИЕ В БЪДЕЩЕТО

2

Есенно тържество

На 19.XI.2015г. се проведе Есенно тържество в група “БАРБАРОНИ”.  То обогати художествения опит на децата за участие в различни форми на игрово-артистично пресъздаване.  

ALIM1949

Златна есен

Тема: “Златна Есен в ДГ” Задачи: 1. Възпитаване на желание за поздрав на близки и връстници. 2.  Ориентиране в елементите на празнична среда и съпреживяване на празничната атмосфера. 3. Адекватен  избор на форми  на изразяване – песен, танц, стихотворения. Очаквани резултати: 1. Децата изразяват опит по време на празника чрез песен,танц, стих. Емоционално съпреживяване на празника.  

Digimax A50 / KENOX Q2

Открит урок по безопасност на движението

В 3-та група”БАРБАРОНИ”  с г.у-л Ж.Нешкова на-28.X.2015г. се проведе открит урок по безопасност на движението на тема “ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА” ОН-СС  я.ЗСС    ВИД-ЗРС ЦЕЛИ: 1.СРАВНЯВАНЕ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА СПОРЕД ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО ИМ 2.ОРИЕНТИРАНЕ В НОРМИ НА БЕЗОПАСНО ДВИЖЕНИЕ ЗАДАЧИ: 1.РАЗШИРЯВАНЕ ПРЕДСТАВИТЕ ЗА СУХОПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И КОЛИ СЪС СПЕЦИАЛЕН РЕЖИМ НА ДЕЙСТВИЕ 2.ОПИСАНИЕ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА  

Digimax A50 / KENOX Q2

Учитело-родителска среща

На 21.X.15г. в група “БАРБАРОНИ” се проведе учитело-родителска среща. На нея беха разгледани точките: Правилник за устройството и дейността в детската градина. Представяне на работни книжки по образователните направления на издателство “Булвест 2000”. Текущи въпроси.

IMG_1880

Довиждане Детска градина “Фантазия”

CIMG3813

Пeщера конференция на ПВ