Home » Какво знаем за водата?

Какво знаем за водата?

Открит урок на тема “Какво знаем за водата?” свързан с кампанията на МОМН –  “Участвам и променям”

TEMA:

“Какво знаем за водата в нашият град?”

ЗАДАЧИ:

1. Систематизиране на представите за неживата природа и осмисляне значението и за съществуването на живата природа.

2. Обогатяване представите за водата и наличието и в природата.

3. Възпитаване на отговорно отношение към опазване на водата като източник на живот.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

1. Детето има представа за водата и нейните качества.

2. Провежда експерименти за доказване качествата на водата.

3. Умее да пести водата като част от опазване на наличното и количество на Земята.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *