Home » Коледно тържество

Коледно тържество

Цели:

  1.  Възпитание на съпричастност при празнуване с възрастни и връстници.
  2. Ориентиране в елементите на празничната среда.

Очаквани резултати:

  1. Децата изпитват радост от общуването с другите.
  2. Емоционално реагират на прояви на фантазиране и настроение.

Учители:

И. Орцева

Ж. Нешкова