Home » Родителски срещи в група “Барабарони”

Родителски срещи в група “Барабарони”

Родителски срещи на тема “Агресията при децата в ДГ”

Теми:

“1 март – концерт на децата от групата пред родители и бъдещите им учители в първи клас”

“1 март в ДГ – Развлечение – Бабо Марто, добре си ни дошла”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *