Home » Проект “С грижа за всеки ученик” – група “Барбарони” – с учител М.Атанасова

Проект “С грижа за всеки ученик” – група “Барбарони” – с учител М.Атанасова

Родителска среща – 26.02.2013г.

Тема: “От коя приказка съм?”

Цел:Възприемане и назоваване на герои от познати художествени произведения.

Задачи:Осмисляне на последователността на случки и събития. Диференцирана представа за действие, случка и конкретен епизод.

Ключови думи: Дядо, ряпа, прасенца, вълк.

Очаквани резултати: Децата разпознават епизоди от приказки от различни илюстрации: сами съставят разказ по определена ситуация и епизод от предложена ситуация.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *