Home » Пролет

Пролет

     Тема:”Пролет”
Дейност в центрове по интереси Задачи.
1.  Усъвършенстване на уменията на децата за работа в екип.
2. Усъвършенстване уменията за лепене.

Провел:ст.учител Ж.Нешкова

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *