Home » Спортен празник Гр.”Пинокио”

Спортен празник Гр.”Пинокио”

Цел:Съхраняване и укрепване на доброто здравословно състояние на децата чрез средствата на физическата култура

Задачи: 1.Стимулиране на двигателната активност и създаване чрез нея на предпоставки за оптимално физическо развитие.

2.Постигане на емоционална удовлетвореност от двигателната дейност с разнообразен характер.

Провел гл.учител  :Е.Пеева

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *