Home » Спортен празник гр.”Пчеличката Мая”

Спортен празник гр.”Пчеличката Мая”

 Игри:
1.Дърпане на въже
2.Подаване на топка
3.Хвърляне на топка в цел
Задачи:
1.Формиране двигателни умения за владеене на топка.
2.Координиране мускулни усилия със зрителни анализатори
Учители: 1.Й.Костова
2.К.Колчагова

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *