Home » Пролет в детската градина

Пролет в детската градина

Група “Дъга” ОН-КТ

Тема:”Пролет в детската градина”

Задачи:

1.Създаване на модел по образец

2.Затвърдяване уменията на децата за прегъване по прекъсна линия

3.Спазване на последователност на действията

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *