Home » Великденска кошничка

Великденска кошничка

Тема: “Великденска кошничка”

Изработване на кошничка за яйце.Създаване на модел по образец с помощта на учителя.

Учители В.Рашид

Ат.Ангелова

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *