Home » Великденски яйца

Великденски яйца

Тема:”Великденски яйца”

Затвърдяване уменията да оцветяват в контур.

Учители: В.Рашид

Ат.Ангелова

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *