Home » Аз съм малък пешеходец

Аз съм малък пешеходец

БДП Тема,, Аз съм малък пешеходец “

Мото: “Светът е толкова голям И можеш да го опознаеш сам И няма нищо страшно и опасно Когато с правилата си на ясно”

Цел:

1.Изграждане у децата на конкретни представи за участници в движението.

2.Изграждане на умения да проектират в последователност действия при пресичане на пътното платно.

Очаквани резултати: Познава правила за бедопасно поведение като пешеходец.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *