Home » Рибка

Рибка

 ОН:Изобразително изкуство тема:”Рибка”

Цели:

1.Развиване на образно пластичното мислене и репродуктивнито въображение на децата.

2.Усвояване на нов похват по моделиране-прищипване.

Очаквани резултати:

Подбира адекватни действия с оглед изработката на обекта.

Проявява умения и желание за работа с пластичен материал.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *