Home » Гирлянд от знаменца

Гирлянд от знаменца

Тема:,,Гирлянд от знаменца”.

Цел:Изграждане на умения за прилагане на елементарни при работа с хартия.

Очаквани резултати:Усвоява операцията прегъване и лепене

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *