Home » Коледно настроение

Коледно настроение

Тема: “Коледно настроение”

Цели:

1.Развиване на уменията за вариативно използване на усвоения конструктивен опит.

Разширяване на познанията за поздравителна картичка.

Развиване на декоративен усет,чувство за ритъм и симетрия.

Подреждане и апликиране на декоративните образи н определено пространство.

2.Стимулиране проявите на конструктивното творчество.

3.Използване на способи за реализиране на замисъла.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *