Home » Национални герои – “Васил Левски”

Национални герои – “Васил Левски”

Водещи цели:

1.Възприемане на стихотворение

2.Изразяване на отношение към постъпките на герой от стихотворението

3.Развиване на финната моторика

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *