Home » Сравняване

Сравняване

ОН Математика

Тема:”Сравняване”

Водещи цел

1.Формиране на умения за сравняване на количества с релации.

2.Развиване на умението за измерване с условна еденица.

3.Установяване на съответствие между цифрата на число и съответстващото количество.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *