Home » Подвижни игри “Скачай, хвърли, бягай”

Подвижни игри “Скачай, хвърли, бягай”

     Подвижни игри “Скачай, хвърли, бягай” – скачане на един крак с предвижване, хвърляне на топка в цел, бягане. “Аз мога” – лазене към цел, заобикаляне на целта, връщане в начална позиция. “Послушната топка” – подаване на топка с две ръце в редица.

Първи вариант – в положение колянна опора.

Втори вариант – прави. “Лисица и кокошки”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *