Home » Изработване на мартеници

Изработване на мартеници

Цел: Изработване на модел,като следват инструкции на учителя.

Очаквани резултати: Изработва по образец изделие като комбинира подходящи материали.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *