Home » Плодове и зеленчуци

Плодове и зеленчуци

ОН:Природен свят

Цел:Обследване и сравняване на видими и съществени признаци на плодове и зеленчуци.

Очаквани резултати: Децата имат представа за изобилието от плодове и зеленчуци. Класифицира плодовете и зеленчуците по зададен критерий. Осмисля значението на труда, произвеждаш плодове и зеленчуци.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *