Home » Национални герои – Васил Левски

Национални герои – Васил Левски

Водещи цели:

1.Възприемане на стихотворение.

2.Описване основните моменти и литературни герой.

3.Възприемане на природни,исторически и културни забележителности на своята родина.

Очаквани резултати:

Отношения: проявява уважение ,толерантност, родолюбие и ги оценява в различните общности

Основни представи: родина,природни и културни забележителности, национално знаме,герои, признателност,богатство ,красота, гордост,родолюбие,различие, толерантнос.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *