Home » Учитело-родителска среща

Учитело-родителска среща

На 21.X.15г. в група “БАРБАРОНИ” се проведе учитело-родителска среща. На нея беха разгледани точките:

  1. Правилник за устройството и дейността в детската градина.
  2. Представяне на работни книжки по образователните направления на издателство “Булвест 2000”.
  3. Текущи въпроси.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *