Home » Група “Барбарони”

Група “Барбарони”

Група “Барбарони”

екип на групата:

МАРГАРИТА АТАНАСОВА-СТАРШИ УЧИТЕЛ

МАРГАРИТА АТАНАСОВА-СТАРШИ УЧИТЕЛ

ЖИВКА НЕШКОВА-СТАРШИ УЧИТЕЛ

ЖИВКА НЕШКОВА-СТАРШИ УЧИТЕЛ

 

 

 

 

 

 

СВОБОДА БОКОВА-ПОМОЩНИК-ВЪЗПИТАТЕЛ

СВОБОДА БОКОВА-ПОМОЩНИК-ВЪЗПИТАТЕЛ

IMG_3447


„Ние сме весели, щастливи Барбарони,
правим интересни неща,
учим се да играем и да се забавляваме
заедно, защото искаме много да знаем”
Добре дошли при нас!

Ние предлагаме на децата:
Условия за личностно развитие.
Организирана подкрепяща среда.
Дух на уважение и толерантност
към индивидуалните  и културни различия.

При нас е интересно защото:
Провокираме  познанието чрез интересни
нови знания  приложени в центрове за дейност.
Всички заедно играем и празнуваме.
Ние поощряваме сътрудничеството между
децата, родителите и учителите.
Осигуряваме комфорт за всяко дете.

Екипът на групата има следните приоритети: 
Формиране готовност у децата за бъдещата нова
социална позиция – ученик защото ние сме
предподготвителна група.
Формиране у децата способности за самостоятелни дейности.
Овладяване различни форми на познание учене чрез игри.

Заедно с родителите можем:
Да създаваме самочувствие и вяра
в собствените сили на децата.
Да дадем възможност за самоизява.
Да празнуваме и се забавляваме.
Родителите са наши партньори за развитието на децата.

Нашата цел е:
Децата да се чувстват спокойно
при нас.