Home » Група „Пинокио”

Група „Пинокио”

 Група  „Пинокио”

    екип на групата: 

Дора Атанасова - старши учител

Дора Атанасова – старши учител

 

ЕМИЛИЯ ПЕЕВА-ГЛАВЕН УЧИТЕЛ


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
НАДЕЖДА ЗЛАТАРЕВА-ПОМОЩНИК ВЪЗПИТАТЕЛ

НАДЕЖДА ЗЛАТАРЕВА-ПОМОЩНИК ВЪЗПИТАТЕЛ

 
 
IMG_3453  
  Ние предлагаме:

Създаване  на условия за личностно ориентиране и резултатно обоснован възпитателен процес,насочен към създаване на образователна среда,благоприятстваща формирането на готовност за училище.
  
  Екипът на детската градина има следните приоритети:

Гарантиране на възможности за включването на детето в образователния процес, като личност , с неговата индивидуална неповторимост, потребности и интереси.
    
Заедно с родителите можем:
     Да насърчаваме децата да разгръщат своята индивидуалност. 

     Съвместни изяви:


При нас е интересно защото:

Създаваме отличен микроклимат за творчество и личностна изява на детето.

Осъществяваме разнообразни дейности, съобразени с възрастта на Вашето дете.

Гарантираме поверителност относно Вашето семейство.

 

  Послание на групата:

Живеем ние задружно и в сговор-деца, родители, учители с усмивки и без спор.

 

Гатанка за Пинокио

Имам дървена глава.
Имам шапка от кора.
Малък съм, но съм сърцат.
Бродя аз от град на град.
С Котарака и Лисан,
без петак съм и обран.
Но си имам аз Щурче
То ми даде и сърце!
Я кажете в този час,
Кой съм аз,
кой съм аз?!

 

Автор: Екатерина Митева