84401096_168492581111699_1768251358751752192_n

Повече или по-малко

Тема:”Повече или по-малко” ОН:Математика Образователно Ядро:Количествени отношения,пространствени отношения. Очаквани резултати: Децата сравняват количествено групи до осем предмета/обекта; разбират релациите на наредба в числовата редица; броят количествено до осем. Децата броят количествено и поредно до седем; разбират релациите на наредба в числовата редица; броят, определят взаимно разположение на обекти един спрямо друг. [Show slideshow]

В очакване на Дядо Коледа

[Show slideshow]

79411065_811361965963796_6045939314125176832_n

Коледно настроение

“Коледно настроение” – 3 гр.Барбарони [Show slideshow]

80630035_1324490137753287_9090982032187588608_n

С новите костюми на тържеството за Дядо Коледа

С новите костюми на тържеството за Дядо Коледа.,, Пчеличкта Мая” [Show slideshow]

79421886_512841772655839_5619481016189059072_n

КОЛЕДНО ТЪРЖЕСТВО ДГ “ФАНТАЗИЯ” ГРУПА ” ЧЕРВЕНАТА ШАПЧИЦА”

[Show slideshow]

78910688_669394100553652_1274303344885628928_n

КОЛЕДНО НАСТРОЕНИЕ В ДГ”ФАНТАЗИЯ ” ГР.”ПИНОКИО”

     Днес заедно с учениците от четвърти клас с Госпожа Димка Данчева изработихме красиви коледни картички! С много песни,стихчета,игри,празнично настроение,всички се веселихме около елхата! Благодарим! С пожелание за весели празници и до нови срещи! [Show slideshow]

79274133_791312751321232_4356454052104503296_n

Коледно настроение

Тема: “Коледно настроение” Цели: 1.Развиване на уменията за вариативно използване на усвоения конструктивен опит. Разширяване на познанията за поздравителна картичка. Развиване на декоративен усет,чувство за ритъм и симетрия. Подреждане и апликиране на декоративните образи н определено пространство. 2.Стимулиране проявите на конструктивното творчество. 3.Използване на способи за реализиране на замисъла. [Show slideshow]

78824438_420506322164669_5402901771255283712_n

Гирлянд от знаменца

Тема:,,Гирлянд от знаменца”. Цел:Изграждане на умения за прилагане на елементарни при работа с хартия. Очаквани резултати:Усвоява операцията прегъване и лепене [Show slideshow]

78867483_605319610008493_7161233241611960320_n

Ние сме войници

ОН:Физическа култура. Тема:”Ние сме войници” Цели: 1.Формиране на познавателно отношение и двигателни умения ,за лазене в лег. 2.Усъвършенстване на бягане и на изтегляне на тялото . Очаквани резултати: 1.Детето има представа за лазене. 2.Умее да се предстроява от 1 в 3 колони. 3.Реагира бързо на подадени команди ,за промяна в положението-(“Наляво!”,”Надясно”,”Кръгом”) [Show slideshow]

74782417_2519153188205081_8380003350850043904_n

Рибка

 ОН:Изобразително изкуство тема:”Рибка” Цели: 1.Развиване на образно пластичното мислене и репродуктивнито въображение на децата. 2.Усвояване на нов похват по моделиране-прищипване. Очаквани резултати: Подбира адекватни действия с оглед изработката на обекта. Проявява умения и желание за работа с пластичен материал. [Show slideshow]