57106695_371465900128905_8694157973506752512_n

Бинарен урок пред учителите на ИСУ “Св.св.Кирил и Методий”- гр.Велинград

Задачи: 1. Затвърдяване знанията за звук и буква в думата 2. Затвърдяване знанията за геометрични фигури кръг, квадрат, правоъгълник, триъгълник Учители: Й. Костова К. Колчагова [Show slideshow]

56582214_392656304905149_5060111669628239872_n

Пролет в детската градина

Група “Дъга” ОН-КТ Тема:”Пролет в детската градина” Задачи: 1.Създаване на модел по образец 2.Затвърдяване уменията на децата за прегъване по прекъсна линия 3.Спазване на последователност на действията [Show slideshow]  

56970937_559756404517559_8160797604565745664_n

Пролетно настроение в група “Дъга”

[Show slideshow]

57001889_168546024052446_8343208473399394304_n

Къде живея

Тема:”Къде живея” ОН-КТ Задачи: 1. Обогатяване опита за ръчна обработка на материали 2. Създаване на модел по образец 3. Спазване последователност на действията [Show slideshow]  

57154329_2053165521463093_5144911838927912960_n

Пролетно настроение в група “Барбарони”

[Show slideshow]

53376280_418883928885493_2856010968163418112_n

Посрещане на Баба Марта

Посрещане на Баба Марта в Детска градина”Фантазия”-гр.Велинград. Тържество в подготвителна група”Пчеличката Мая”. [Show slideshow]

53387383_331732247469563_3986614538505027584_n

Ученици от ИУ Св.св.Кирил и Методий”гр.Велинград посетиха подготвителната група

     На 28.02.2019 г. ученици от ИУ Св.св.Кирил и Методий”гр.Велинград посетиха подготвителната група на ДГ”Фантазия”-гр.Велинград. Учениците запознаха децата с легендата за мартеницата и съвместно изработиха мартенички. Създаде се положително отношение към националните ценности! [Show slideshow]

56883614_2349396705272123_4860139736083202048_n

Коледна украса Група “Барбарони”

[Show slideshow]

48062917_222606155300886_6569570559938527232_n

Открит урок по безопасност на движението

     На 12.12.2018г.в гр.”Барбарони” се проведе открит урок по безопасност на движението. На него присъстваха директорът и всички учители от ДГ. Тема:“На зелено премини и на улицата се спазват правила” Задачи: 1.Светофар-затвърдяване за предназначенията му (за пешеходци и автомобили) 2.Разширяване на представите за правилата на безопасно движение на улицата, пресичането и. 3.Велосипедна алея Провел:старши учител Маргарита Атанасова [Show slideshow]

47571802_215781152668594_8984000186460143616_n

Oткрит урок по безопасност на движението

На 6.12.2018 г.в ДГ “Фантазия”-гр.”Червената шапчица” се проведе открит урок по безопасност на движението. На него присъстваха директорът и всички учители от ДГ. Задачи: 1.Знаете къде не може да играе- на уличното платно,край паркирали коли,в близост до тротоара. 2.Познава правилата за безопасна игра с топка,колело,тортинетка. 3.Знае къде е опасно да играе на улицата и защо. Урокът проведе: Ст.учител г-жа И.Бангова
Прочетете още…