Archive for the вода Tag

Какво знаем за водата?

Открит урок на тема “Какво знаем за водата?” свързан с кампанията на МОМН –  “Участвам и променям” TEMA: “Какво знаем за водата в нашият град?” ЗАДАЧИ: 1. Систематизиране на представите за неживата природа и осмисляне значението и за съществуването на живата природа. 2. Обогатяване представите за водата и наличието и в природата. 3. Възпитаване на отговорно отношение към опазване на
Прочетете още…