Home » Ние сме войници

Ние сме войници

ОН:Физическа култура.

Тема:”Ние сме войници”

Цели:

1.Формиране на познавателно отношение и двигателни умения ,за лазене в лег.

2.Усъвършенстване на бягане и на изтегляне на тялото .

Очаквани резултати:

1.Детето има представа за лазене.

2.Умее да се предстроява от 1 в 3 колони.

3.Реагира бързо на подадени команди ,за промяна в положението-(“Наляво!”,”Надясно”,”Кръгом”)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *