Home » Тема:,, Черга”

Тема:,, Черга”

Цели:

1.Затвърдяване на умението за изобразяване на права хоризонтална линия.

2.Възпитаване на усет за ритъм и симетрия.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *